Wnioski można składać do 7 lipca 2017 r.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo, podpisać i zapisać w formacie PDF oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail lim.konkurs120617@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

 

Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego

logotypy

Więcej na: www.lim.zgora.pl

Aktualności
Trampolina