Cele

 

Cele, które realizujemy dzięki 1%:

– wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej;
– aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– poradnictwo prawne i psychologiczne;
– wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
– leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

ZLOP przeznacza środki finansowe 1% na rzecz organizacji członkowskich
Chcąc przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wybraną przez siebie organizację należy oprócz nr KRS 0000169865 podać NAZWĘ ORGANIZACJI jako cel szczegółowy.

  • LISTA ORGANIZACJI (Stowarzyszeń i Fundacji) – wejdź i wybierz jako cel szczegółowy

Idąc na przeciw Państwu oferujemy możliwość skorzystania z programu do rozliczania PIT-ów za 2016 rok w wersji on-line.

rozlicz pit online new button

Pobierz pit button

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych</a> w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przyjdź do nas – wypełnimy Twój PIT za darmo.
Co roku w zamian za przekazanie 1% należnego podatku na rzecz ZLOP oferujemy bezpłatne wypełnienie PIT-ów.

Aktualności
Trampolina