Dla organizacji

Organizacje pozarządowe będące członkami Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych bez statusu OPP za pośrednictwem ZLOP mogą pozyskać 1% na swoją działalność statutową. Taka możliwość istnieje poprzez wskazanie celu szczegółowego, tj. w pozycji CEL wskazanie organizacji, na rzecz której chcemy przekazać nasz 1% podatku.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 32/2009 z dnia 06.10.2009 r. organizacje członkowskie ZLOP mają możliwość otrzymywać dotacje na realizację ich zadań statutowych, na podstawie kwot przekazanych na rzecz ZLOP w ramach 1% podatku dochodowego. Warunkiem otrzymania dotacji przez członka ZLOP jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz opłacenie zaległych składek członkowskich (jeżeli do tej pory nie zostały uregulowane).

Poniżej dostępne są do pobrania formularze na dofinansowanie w ramach 1%.

Załączniki:

Regulamin opłacania składek

Regulamin pozyskiwania i rozliczania 1%

Wniosek 1%

Sprawozdanie 1 %

Aktualności
Trampolina