Wykorzystanie 1% w 2012 roku

31 stycznia 2012 r. – ZLOP przekazał kwotę 928,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół „JEDYNKI” we Wschowie na zakup pomocy dydaktycznych, aby podnieść efektywność pracy Szkoły Podstawowej nr 1.

31 stycznia 2012 r. – ZLOP przekazał kwotę 1096,00 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie – zorganizowanie wyjazdu do Szklarskiej Poręby dla 30 osób na naukę i doskonalenie narciarstwa zjazdowego oraz snowboardowego.

23 lutego 2012 r. – ZLOP przekazał 1452,00 zł dla Stowarzyszenia „Twórcze Horyzonty” we Wschowie na realizację 6 seansów filmowych, aby przywrócić tradycję wschowskich seansów filmowych.

19 marca 2012 r. – ZLOP przekazał 1121,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa w Droszkowie na wycieczkę krajoznawczą do Wrocławia dla 50 dzieci i młodzieży.

6 lipca 2012 r. – ZLOP przekazał 1341,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zielonej Górze na działalność statutową – min. spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

1 sierpnia 2012 r. – ZLOP przekazał 255,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowica „Bukowe Wzgórza” w Bukowicy na remont dachu w zabytkowym kościele p.w. św. Andrzeja w Bukowicy.

2 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 618,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta „Zielonogórskie Perspektywy” w Zielonej Górze na zorganizowanie czterech debat poświęconych przyszłości Zielonej Góry.

2 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 547,00 zł dla Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie na wyjazd do kina na film „Bitwa pod Wiedniem” dla 34 słuchaczy UIIIW w ramach zajęć historycznych.

2 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 6284,00 zł dla „Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Pies i Koń” w Starym Polichnie na hipoterapię – rehabilitację dla podopiecznych fundacji, aby pomóc w usprawnieniu dzieci niepełnosprawnych.

2 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 7232,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „NOWINKA” w Skwierzynie na przygotowanie strojów, materiałów oraz nowych choreografii i codziennych ćwiczeń dla dzieci, aby przygotować je do udziału w zawodach.
2 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 480 zł dla Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu na zakup upominków w ramach organizowanej XVI prezentacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie – koncert galowy
14 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 578,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków w Drzonkowie na wycieczkę dla 30 dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych z Zatonia, Suchej i Drzonkowa do ZOO w Poznaniu.

14 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 1037,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Słonem na zakup wyposażenia Centrum Wolontariatu Młodzieżowego.

14 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 1809,00 zł dla Wschowskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Korona” we Wschowie na zorganizowanie czterech spotkań członków klubu z zawodnikami i trenerami – podsumowanie sportowe roku 2012.

26 listopada 2012 r. – zakupiono drukarkę dla Ośrodka Rejonowego ZLOP we Wschowie na potrzeby stowarzyszeń z powiatu wschowskiego.

26 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 1155,00 zł dla Żarskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „APORT” w Żarach na działalność statutową – m.in. ubezpieczenie wolontariuszy i zakup sprzętu dla schroniska.

26 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 1499,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół „JEDYNKI” we Wschowie na pomoc finansową dla rodziny ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej (kwota 400 zł) i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie (kwota 1099 zł).
29 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 989,00 zł dla Fundacji „Dom Samotnej Matki” w Bytomiu Odrzańskim na działalność statutową – zapewnienie ochrony kobietom i ich dzieciom poprzez zakup produktów żywnościowych na potrzeby placówki.

29 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 123,00 zł dla Klubu Abstynenta „Zdrój” w Skwierzynie na spotkanie opłatkowe w ramach integracji członków.

29 listopada 2012 r. – ZLOP przekazał 624,00 zł dla Jeździeckiego Klubu Sportowego Gostchorze w Gostchorzu na zakup materiałów na dyplomy i do pielęgnacji koni, potrzebnych do zorganizowania zawodów jeździeckich dla młodzieży.

3 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 7892,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Zielonej Góry na zorganizowanie w poszczególnych oddziałach rejonowych spotkań andrzejkowych, wigilijnych, świąteczno-noworocznych i karnawałowych

6 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 49 346,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie na działalność statutową w tym:
– 20 617,00 zł dla ośrodka – na zakup materiałów, produktów i sprzętu na zajęcia terapeutyczne, nagrody dla najlepszych uczniów,
– 28 729,00 zł dla podopiecznego Tomka Litorowicza na zrefundowanie protezy po amputacji nogi.

6 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 1807,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nietkowic w Nietkowicach na działalność statutową w tym:
– 607,00 zł na zorganizowanie wyjazdu krajoznawczego dla 45 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nietkowicach,
– 1200,00 zł na zorganizowanie wycieczki dla całego przedszkola z Nietkowic do Leśniczówki w Dobrowej oraz zagospodarowanie terenu i zainstalowanie placu zabaw w Szkole Podstawowej.

11 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 374,00 zł dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie na zorganizowanie zabawy choinkowej i zakup paczek dla podopiecznych.

11 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 4811,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie na pokrycie kosztów letnich polsko-niemieckich warsztatów muzyczno-tanecznych w Pszczewie dla 65 osób Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu mażoretek „Finezja” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Luckau.

17 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 4264 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej na wymianę 3 okien i 41 blatów w stolików w szkole podstawowej.

17 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 684 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Siedlnica „Nie Ma Mocnych” w Siedlnicy na zorganizowanie wyjazdu do teatru we Wrocławiu dla 25 osób.

21 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 217 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów SOSW i Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich.

21 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 675 zł dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” we Wschowie na organizacje koncertu „Bluesowe Pożegnanie Roku”.

21 grudnia 2012 r. – ZLOP przekazał 249 zł dla Stowarzyszenia CZAS A.R.T. we Wschowie na stworzenie strony internetowej stowarzyszenia.

W 2012 r. – ZLOP przekazał 8784,86 zł dla Magdy Raubo (dziecka niepełnosprawnego) na leki,turnusy rehabilitacyjne, wizyty u specjalistów, sanatoria, które przyczyniły się do poprawy zdrowia.

Aktualności
Trampolina