Wykorzystanie 1% w 2014 roku

Fundacja „Otwartych serc” w Świebodzinie – 182,00 – Zapłata za księgowość

Fundacja na rzecz zwierząt „ALTAMIRA” w Gorzowie Wielkopolskim – 7822,08 – Budowanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Młodolino w gminie Dobiegniew

Fundacja pomocy dzieci niepełnosprawnych „Pies i koń” w Starym Polichnie – 218,00 – Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych

Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu – 647,00 – Organizacja zawodów klubowych

Klub Abstynent „ZDRÓJ” w Skwierzynie – 313,00 – Zorganizowanie spotkania opłatkowego  dla członków i sympatyków Klubu

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach – 371,00 – Integracja dzieci i mieszkańców Brodów – zorganizowanie zabawy choinkowej (karnawałowej)

Lubuski Sejmik Gospodarczy w Gorzowie Wielkopolskim – 455,00 – Zorganizowanie spotkania na temat klastrów w ramach II konferencji Naukowej „Rozwój na peryferiach” w Gorzowie Wielkopolskim 8 grudnia 2014r

Miejski Klub Sportowy MKS „ORZEŁ” Szlichtyngowa – 1763,00 – Zakupiono obuwie sportowe dla zawodników Klubu „ORZEŁ” Szlichtyngowa

Międzyrzeckie Stowarzyszenie „SZANSA” na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uzdolnionej artystycznie w Międzyrzeczu – 800,00 – XIX Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przeprowadzenie warsztatów muzycznych z instruktorem śpiewu, plastycznych, tańca integracyjnego. Zorganizowanie wycieczki polegającej na zwiedzaniu Międzyrzeczu

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Sławie – 4952,00 – Organizacja wyjazdu 40 dzieci na wakacje do Zakopanego

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zielonej Górze – 9251,00 – Integracja seniorów oraz osób niepełnosprawnych woj. Lubuskiego, organizowanie życia kulturalnego seniorów i osób niepełnosprawnych, propagowanie działalności kulturalnej, organizacja wystawy fotograficznej, wernisaży i rękodzieła. Propagowanie spotkań poetycko-muzycznych oraz obchodów świąt narodowych, rocznic, tradycji ludowych, turystyki krajoznawczej, turystyki pieszej i rowerowej

Polski Związek Niewidomych , Koło PZN w Zielonej Górze – 1844,00 – Organizacja spotkania wigilijno-opłatkowego

Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze – 1923,00 – Wspólne wydanie półrocznika „Problemy Profesjologii” z Uniwersytetem Zielonogórskiem – 3238,82 – Działalność statutowa RWS

Ratownictwo Wodne Sława w Radzyniu – 758,00 – Zorganizowanie 18 spotkań z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie i 8 spotkań z młodzieżą zespołu Szkół Zawodowych w ramach programu „BEZPIECZNI NAD WODĄ”

Stowarzyszenie „Dobry Start” w Drzonkowie – 204,00 – Zorganizowanie pikniku zdrowotnego dla 40 dzieci ze świetlicy wsparcia dziennego w Suchej

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt” w Zielonej Górze – 14369,00 – kompleksowa opieka weterynaryjna zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze zgodnie z bieżącymi potrzebami

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej – 200,00 – Sprzątanie naszej małej ojczyzny – selektywne zbieranie odpadów na terenie wsi i wokół niej

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej – 239,29 – Organizacja Dnia Grzyba – zbieranie, rozpoznawanie, kulinarne wykorzystanie zbiorów

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej – 100,00 – Organizacja podsumowującego spotkania z udziałem członków stowarzyszenia, wolontariuszy i sympatyków wspierających działania stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” w Kęszycy Leśnej – 300,00 – Organizacja turnieju piłkarskiego oraz aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie – 1126,00 – Zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Stowarzyszenie „Wspólna Letnica” w Letnicy – 507,00 – Zorganizowanie spotkania integracyjnego wsi Letnica połączonego z poczęstunkiem oraz majówki integracyjnej dla wsi Letnica i Buchałów – spotkanie po latach

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” w Lubsku – 5930,00 – Podniesienie standardów życia  dzieciom i młodzieży mieszkającym w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku poprzez doposażenie pokoi

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie – 538,00 – Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Grupa VIRTUS w Szlichtyngowej – 1273,00 – Udział w Międzynarodowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców platan-cup 2014 w Gdańsku

Stowarzyszenie im. Siostry M.Iwony Król we Wschowie – 275,00 – Zakup sprzętu terapeutycznego do Sali Doświadczenia Świata

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – 669,00 – Zorganizowanie spotkania z podróżnikiem w Sławie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – 8315,00 – Organizacja spotkań z podróżnikami w regionie oraz organizacja festiwalu podróżników 100droga we Wschowie

Stowarzyszenie Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” w Gorzowie Wielkopolskim – 587,00 – Dofinansowano kosztu transportu na wycieczki 27 uczestników

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie – 3546,00 – Wyżywienie w Schronisku Młodzieżowym „Morena” w Osiecznicy Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu mażoretek „Finezja” podczas letnich polsko-niemieckich warsztatów muzyczno-tanecznych

Stowarzyszenie Las, Woda & Blues w Radzyniu  – 2000,00 – Promocja i upowszechnienie kultury fizycznej, a zwłaszcza zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie Lech Sulechów – 428,00 – Opłacenie transportu 20 zawodników na zawody sportowe organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie – 1144,00 – Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej do Kotliny Kłodzkiej ze zwiedzaniem w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki Pałacu Marianny Orańskiej, Złotym Stoku – Starej kopalni złota oraz w Kletnie – Jaskini Niedźwiedziej

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie – 1195,00 – Organizacja zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z Droszkowa. Zajęcia obejmować będą grę  piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz badmintona, a także gimnastykę korekcyjna

Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic w Nietkowicach – 1531,00 – Integracja dzieci i mieszkańców Wsi Zaodrzańskich, wycieczka dzieci ze szkoły w Nietkowicach, zakup pomocy dydaktycznych do szkoły

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie – 248,00 – Działalność statutowa stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej – 2524,00 – Z komputerem za Pan Brat – przeprowadzenie zajęć informacyjnych dziećmi, nauka obsługi komputera oraz posługiwania się z Internetem

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych I Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Stokrotka” w Sławie – 2513,00 – Utrwalamy nawyki sprzyjające zdrowiu – organizacja turnusu integracyjno-szkoleniowego

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta „Zielonogórskie Perspektywy” w Zielonej Górze  390,00 – Organizacja 8 debat publicznych dotyczących rozwoju miasta Zielona Góra

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska w Łodzi – 550,00 – Zorganizowanie konkursu „Bocianie gniazda 2014”

Stowarzyszenie po PROstu, Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach – 5435,00 – Odyseja Umysłu w stowarzyszenie po PROstu – rozwój zdolności twórczych, uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zaangażowanie młodych ludzi w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych

Stowarzyszenie Pomocy dla zwierząt „Azyl na koziej” w Świebodzinie – 6565,00 – Pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom poprzez sterylizację/kastracje, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia zwierzętom, które trafią pod opiekę Azylu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich – 448,00 – Organizacja Imprezy Mikołajkowej dla Uczniów SOSW, którzy otrzymali paczki mikołajkowe

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Strzelcach Krajeńskich – 546,00 – Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka – integracyjnej imprezy dla uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych.  Zorganizowanie wyjazdu na basen dla uczniów Specjalnego Ośrodka  szkolno –wychowawczego oraz dnia dziecka

Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek w Gdańsku – 13025,00 – Opieka nad bezdomnymi i porzuconymi fretkami, leczenie i adopcja

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie-  500,00 – Nauka i doskonalenie narciarstwa zjazdowego 27 uczniów i  3 opiekunów w Szklarskiej Porębie

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Przytocznej – 1738,00 – Organizacja zajęć usprawniających osób niepełnosprawnych ruchowo z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Jeninie – 1540,26 – Zakup rzutnika multimedialnego i oprzyrządowania do kościoła parafialnego w Jeninie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Lubczynie – 310,95 – Organizacja XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Lubczynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Podaj Łapę” w Żarach – 1357,00 – Ubezpieczenie wolontariuszy, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji wolontariatu w schronisku, pomoc w leczeniu zwierząt osobom niezamożnym oraz w leczeniu zwierząt bezdomnych

Stowarzyszenie Taneczne HIT w Czerwieńsku – 422,00 – Zorganizowanie Festiwalu Tańca dla dzieci i młodzieży dla 400 tancerzy w dwóch blokach tanecznych.

Stowarzyszenie Z indexem w podróży w Zielonej Górze – 306,00 – Promocja turystyki i krajoznawstwa

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Skwierzynie – 888,00 – Organizacja spotkania opłatkowego dla słuchaczy UTW

Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierzą „APORT” w Żarach – 2253,00 – Dofinansowanie 2 zadań – dalszy rozwój wolontariatu pro zwierzęcego w Zarach i okolicach oraz rozwój działalności interwencyjnej na terenie Żar i powiatu Żarskiego

Aktualności
Trampolina