Wykorzystanie 1% w 2015 roku
Lp. Nazwa organizacji Kwota Cel
1 Stowarzyszenie na rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Stokrotka” 205,00 Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla osób niepełnosprawnych, zakupienie upominków dla podopiecznych Stowarzyszenia
2 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie 1 023,00 Zakupienie nagród dla najlepszych absolwentów SOSW, dofinansowano konkursy dotacyjne, sfinansowano działalność administracyjno – biurową
3 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich 379,00 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
4 Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tańca „Nowinka” 1 742,00 Udział w Festiwalach i Mistrzostwach międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i lokalnych
5 Stowarzyszenie „New Dance” 152,00 Zakup rekwizytów, udział w festiwalach krajowych, wojewódzkich i lokalnych
6 Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeninie 3 497,00 Doposażenie kościoła parafialnego w Jeninie w baldachim liturgiczny
7 Stowarzyszenie „Witosława” 811,00 Udział chóru „Cantate Deo” w II Festiwalu Muzyki Chóralnej
8 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie 1 188,00 Zwiedzanie Krakowa oraz udział w obchodach XVIII rocznicy Kanonizacji Św. Królowej Jadwigi
9 Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Uzdolnionej Artystycznie 195,00 Wyjazd 39 osób do Gospodarstwa Agroturystycznego do Kluczewa. Udział w warsztatach artystycznych, zwiedzanie okolic, aktywne spędzanie wolnego czasu.
10 Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” 453,97 Organizacja gier, zabaw i zawodów dla dzieci i rodziców na boisku „Orlik” w Kęszycy Leśnej
11 Stowarzyszenie po PROstu – Pracowania Rozwoju Osobistego 11 770,00 Wkład finansowy własny do projektu pt. „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego”. Organizacja szeregu profilaktycznych działań terapeutycznych dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzin
12 Stowarzyszenie po PROstu – Pracowania Rozwoju Osobistego 751,00 Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów twórczego myślenia, komunikacyjnych, konstruktorsko – technicznych, krawieckich oraz artystycznych przygotowujących do udziału w konkursie Odyseja Umysłu
13 Stowarzyszenie Las, Woda & Blues 1 200,00 Organizacja VII Bluesobiegów Sławskich. Promocja i upowszechnienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Zakup nagród
14 Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego 525,00 Organizacja kolonii letniej dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich w wieku 10 – 16 lat
15 Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono 309,00 Organizacja cyklu szkoleń zapewniających szeroki wachlarz wiedzy hipologicznej.
16 Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono 356,00 Zakup materiałów na zjazd Uniwersytetu PHB
17 Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Uzdolnionej Artystycznie 800,00 Zakup upominków na XX Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
18 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury” 218,00 Organizacja koncertu zespołu Pornografia
19 Stowarzyszenie „Z Indexem w Podróży” 2 600,00 Dofinansowanie do projektu pt. „Z indexem w podróży dookoła świata”
20 Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Aport” 2 356,83 Rozwój wolontariatu pro zwierzęcego w Żarach i powiecie żarskim oraz rozwój działalności interwencyjnej na terenie Żar
21 Fundacja „Boczne Drogi” 1 912,00 Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 12 lat
22 Fundacja na rzecz Zwierząt „Altamira” 8 040,00 Prace inwestycyjno – organizacyjne związane z budową schroniska dla bezdomnych zwierząt
23 Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” 13 197,00 Opieka weterynaryjna zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
24 Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 1 708,00 Organizacja spotkania Mikołajkowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
25 Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Ty i My” 448,00 Dostosowanie gabinetu do indywidualnej terapii pedagogicznej, psychologicznej, konsultacji z rodzicami
26 Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Azyl na Koziej” 6 495,00 Pomoc bezdomnym zwierzętom poprzez m.in. sterylizacje/kastracje, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia dla zwierząt
27 Stowarzyszenie po PROstu – Pracowania Rozwoju Osobistego 240,00 Zorganizowano warsztaty w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego
28 Polski Klub Lotów Gołębi Młodych – Wspólny Gołębnik Zachód 155,00 Cele statutowe organizacji
29 Fundacja Pomóżmy Wypłynąć 2 325,00 Zorganizowanie rejsu jachtem dla dzieci
30 Lubuska Organizacja Pracodawców 2 760,00 Organizacja szkoleń dla pracodawców z północy woj. lubuskiego
31 Polski Związek Niewidomych – Koło PZN w Zielonej Górze 1 909,00 Organizacja spotkania wigilijnego dla samotnych członków z Koła PZN w Zielonej Górze
32 Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Happy” 86,00 Organizacja spotkania świątecznego oraz zbiórka upominków dla ubogich dzieci
33 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” 6 131,00 Organizacja Festiwalu Podróżników 100droga
34 Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” 669,00 Organizacja wyjazdów świątecznych dla dzieci Szkoły Podstawowej w Łysinach
35 Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król 1 633,00 Zakup koncentratora tlenu
36 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie GIMSUL 50 481,00 Zakup tablic interaktywnych i laptopów na wyposażenie sali lekcyjnych
37 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Podaj Łapę” 5 500,00 Wyposarzenie schroniskowej lecznicy dla zwierząt
38 Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa 721,00 Zakup sprzętu sportowego dla zawodników MKS „Orzeł” Szlichtyngowa
39 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego 2 318,00 Prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach na temat bezpieczeństwa w obszarach wodnych.
40 Stowarzyszenie Taneczne „Hit” 811,00 Organizacja Mikołajkowego Festiwalu Tańca 2015
41 Stowarzyszenie „Nasz Dom” 724,00 Organizacja spotkania integracyjnego „Tanecznym krokiem” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
42 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” 797,00 Dofinansowanie do paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie
43 Stowarzyszenie Społeczno – Gospodarcze „Prym” 90,00 Cele statutowe organizacji
44 Stowarzyszenie Społeczno – Gospodarcze „Prym” 870,00 Dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe perspektywę w Licheniu”
45 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” 1 411,00 Organizacja spotkań integracyjnych rodzin zastępczych i adopcyjnych, w tym organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
46 Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 358,00 Organizacja obozu rekreacyjno – sportowego w Zakopanym  dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
47 Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w Skwierzynie 861,00 Wyjazd słuchaczy UTW do kina w Międzyrzeczu
48 Fundacja Instytut Wsparcia Aktywności Społecznej 385,00 Organizacja akcji świątecznej „List do Świętego Mikołaja”
49 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej 3 637,00 Organizacja warsztatów muzyczno – tanecznych Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu mażoretek „Finezja”
50 Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” 171,00 Organizacja Wigilii strzeleckiej dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i zaproszonych gości
51 Ratownictwo Wodne „Rescue” 772,00 Zakup odzieży dla ratowników stowarzyszenia
52 Stowarzyszenie Wspólna Letnica 1 500,00 Organizacja spotkania pt. „Radosny Mikołaj” dla grupy dzieci. Spotkania ze św. Mikołajem, animacja mikołajkowa, prezenty
53 Stowarzyszenie Czas A.R.T. 183,00 Działania promocyjne. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego znajdującego się na terenie miasta Wschowa poprzez rozbudowę bazy wiedzy na stronie czasart.pl
54 Stowarzyszenie Czas A.R.T. 208,00 Działania mające na celu ochronę dziedzictwa historyczno – kulturalnego oraz przeprowadzenie zadań tj. sadzenie krokusów, pokaz filmowy, wspólne zwiedzanie
55 Ratownictwo Wodne Sława 2 406,00 Cele statutowe organizacji
56 Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek 18 188,00 Leczenie i utrzymanie bezdomnych fretek
57 Klub Abstynenta „Zdrój” 293,00 Doposażenie pomieszczenia klubowo-terapeutycznego
58 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie 424,00 Cele statutowe organizacji, dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych
59 Fundacja Pałac Bojadła 577,00 Utworzenie i promowanie nowego szlaku turystycznego pn. „Pałace i parki Środkowego Nadodrza”
60 Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” 577,00 Organizacja wycieczek – dowóz na trasę oraz powrót
61 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze 7 717,00 Organizacja światowych Dnia Inwalidy, Dni Seniora, spotkania integracyjne seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Organizacja biesiad spotkań wielkanocnych, noworocznych, wyjazdów krajoznawczych rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych
62 Grupa Virtus 1 600,00 Udział w turnieju mini piłki siatkowej odbywającym się w Krakowie
63 Stowarzyszenie Dobry Start 102,00 Organizacja pikniku zdrowotnego dla dzieci ze świetlic wsparcia dziennego w Suchej
64 Stowarzyszenie „Dla Rodziny” 140,00 Organizacja spotkania dla dorosłych „Integracja przez sztukę”. Celem spotkania jest integracja środowiska lokalnego, zmniejszenie stresu, niwelowanie napięcia (arteterapia)
65 Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” 693,00 Pokrycie kosztów utrzymania budynku, który będzie siedzibą przedszkola integracyjno – terapeutycznego, dla którego organem prowadzącym będzie Fundacja „SI-gma”
66 Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie 266,00 Działalność statutowa stowarzyszenia
67 Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych 989,00 Organizacja spotkania wigilijnego dla członków Zarządu oraz Rady FWIS oraz osób ściśle współpracujących
68 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” 462,00 Wyjazdy na basen lub salę mobilną pozwalające na lepszy rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny
69 Polskie Towarzystwo Profesjologiczne 552,00 Wydanie monografii, wydruk materiałów konferencyjnych
70 Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Żaranin” 120,00 Opłata licencji tanecznej PZTF na rok 2015/2016 uprawniającej tancerzy stowarzyszenia do uczestnictwa we wszelkich konkursach organizowanych przez PZTF
71 Stowarzyszenie „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom” 422,91 Organizacja turnieju piłkarskiego, zapewnienie ciepłego posiłku dla uczestników turnieju
72 Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” 2 081,00 Organizacja wyjazdu do Huty Pieniackiej. Prace na cmentarzu polskim w Hucie Pieniackiej
Aktualności
Trampolina