Anulowanie naboru do projektu „Lepsze jutro II”
Data dodania: Wrzesień 17, 2018r.

Ważna informacja dla osób ubiegających się o pracę w projekcie „Lepsze jutro II”.

Ze względu na wadę postępowania uniemożliwiającą wybór wykonawcy i zawarcie ważnej umowy (pominięcie kryteriów oceny ofert w dokumentacji ogłoszenia o zamówieniu), Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych unieważnia nabór na następujące stanowiska pracy:

  • 22. opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (ogłoszenie nr 1132987);
  • Koordynatora projektu Lepsze Jutro II w ZLOP (ogłoszenie nr 1133286);
  • Specjalisty ds. finansowych i rozliczeń ( ogłoszenie nr 1133481);
  • Specjalisty ds. administracji i promocji (ogłoszenie nr 1133342);
  • nabór uzupełniający na 6. stanowisk pracy – Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (ogłoszenie nr 1136836).

Procedura naboru na powyższe stanowiska pracy zostanie w najbliższych dniach przeprowadzona ponownie.

Aktualności
Trampolina