Doradztwo i Kariera

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w ramach zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizuje projekt: „Doradztwo i Kariera –  aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami”.  Projekt ten stanowi kontynuację działań na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, rozpoczętych przez WRZOS już w roku 2009.

W tej edycji powołanych zostało aż pięć biur Doradztwa i Kariery, w których doświadczeni specjaliści proponują osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w obszarze zatrudnienia. Zaplanowane działania mają charakter kompleksowego wsparcia. W każdym biurze DiK osoba z niepełnosprawnością, która chce zmienić swoją sytuację na rynku pracy, może skorzystać z porad doradcy zawodowego, psychologa,pośrednika pracy i prawnika. W profesjonalny sposób pomogą oni w wyborze ścieżki zawodowej, znalezieniu ofert pracy, określeniu i wzmocnieniu kompetencji zawodowych, a także będą wsparciem w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Porady udzielane są w trakcie spotkań bezpośrednich, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Biura Doradztwa i Kariery znajdziecie Państwo w : Zielonej Górze, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie i Lublinie.

W trakcie realizacji projektu organizujemy  również warsztaty dla osób niepełnosprawnych w zakresie: przełamywania barier psychologicznych powodujących lęk przed „wyjściem z domu”; nabywania umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami; budowania własnego systemu wartości jako osoby niepełnosprawnej; wypracowywania umiejętności ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; rozwoju umiejętności komunikacji społecznej; zwiększanie umiejętności uczestników warsztatów dotyczących poruszania się po otwartym rynku pracy.

Przy realizacji projektu współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w danym województwie, z organizacjami członkowskimi WRZOS, publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, urzędami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami.

Nie ulega wątpliwości, że oprócz bezpośrednich form wsparcia, mamy nadzieję na długofalowe efekty projektu. Chcielibyśmy, aby dzięki takim przedsięwzięciom podnosiła się jakość usług dla osób niepełnosprawnych, a także zmieniła opinia pracodawców na temat zatrudniania pracowników z dysfunkcjami.

Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas metody pracy w tym zakresie będą na tyle uniwersalne, że w przyszłości z powodzeniem zostaną multiplikowane w organizacjach zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. A to docelowo przyczyni się do wybudowania zintegrowanego systemu wsparcia na terenie całej Polski w oparciu o struktury regionalne WRZOS.
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aktualności
Trampolina