Fundacja „Merkury” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

Spotkania odbędą się 22 września br. (czwartek) w:

  • Zielonej Górze o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, w Salkce prasowej (nr 126 I piętro),
  • Gorzowie Wlkp. o godz. 14:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Teatralnej 26.

W spotkaniach mogą uczestniczyć:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (publiczne i prywatne: JST, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy),
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. PUP, OPS, CIS, ZAZ, KIS), które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie).

Podczas spotkań przedstawiona zostanie oferta wsparcia dla innowacji, w tym wsparcia finansowego do kwoty 70.000 zł.
Projekt pt. „Punkty Inkubacji Innowacji” realizowany przez Fundację „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje o projekcie znajdują się na stronach:
http://www.merkury.org.pl/punkty-inkubacji-innowacji/10
http://www.wrzos.org.pl/

Aktualności
Trampolina