DWIE DEKADY ZLOP
Data dodania: Grudzień 21, 2016r.

Za początek Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych przyjmuje się 16 listopada 1996 r. Tego dnia w klubie studentów Politechniki Zielonogórskiej U Ojca odbyło się zebranie założycielskie Sejmiku Organizacji Pozarządowych. Kolejne było Założycielskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – Obywatelskich Województwa Zielonogórskiego. To 31 stycznia 1997 r. Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze wpisał do rejestru stowarzyszeń. W 2003 r. Forum przekształciło się w Związek Lubuskich Organizacji :Pozarządowych. Obecnie do ZLOP należy 265 stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w regionie lubuskim oraz gdańskim i łódzkim.

24 listopada 2016 r. w sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej spotkali się reprezentanci większości organizacji należących do ZLP. Dokonania Związku przedstawił prezes Romuald Malinowski. Przewodniczący sejmiku lubuskiego Czesław Fiedorowicz przekazał Związkowi odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Życzenia złożyli m.in. posłanka Katarzyna Osos osobiście, marszałek za pośrednictwem swego wysłannika na spotkanie i wojewoda listownie. Były także życzenia od przedstawicieli instytucji, z którymi współpracuje ZLOP, samorządowców, uczelni.

Z okazji jubileuszu ukazała się monografia „Dwie dekady Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych” pióra dr. Jana Mielżyńskiego. Na 142 stronach autor przedstawił historię Związku i omówił zrealizowane programy. Załączniki do pracy to wykaz organizacji należących do ZLP z podziałem na powiaty i kolorowy serwis fotograficzny. Drugą pamiątką jest medal wybity z tej okazji..

Aktualności
Trampolina