POSZUKUJEMY

 • Podmiotów/instytucji/organizacji i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację  zawodową osób z niepełnosprawnościami

 

OFERUJEMY

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów:
 • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i  techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 80 000,00 zł.
 • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.
 • Poziom finansowania – 100 %
 • Wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania innowacji

 

PLANUJEMY

 

 • Udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły
 • Testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy
 • Ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji
 • Upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów

oraz  wzory dokumentów dostępne są na stronie

www.merkury.org.pl i www.wrzos.org.pl

oraz Punktach Inkubacji Innowacji:

Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10,58-300 Wałbrzychtel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01,

granty@merkury.org.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
ul. Marka Kotańskiego 1
10-167 OlsztynTel. 531 022 712kamila.p@wrzos.org.pl

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych DFOP

ul. Nabycińska 19, pok.409

53-677 Wrocław

Tel/fax. (71) 793 23 24
dfop@dfop.org.pl

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych   WRZOS

ul. Oleandrów 6, dom. 66, 00-629 Warszawa

tel. (22) 826 52 46

wrzos@wrzos.org.pl

 

 PROCEDURA UDZIELENIA GRANTU PUNKTY INKUBACJI INNOWACJI

 

Aktualności
Trampolina