Karty ocen: formalnej i merytorycznej
Data dodania: Luty 22, 2016r.

Załączamy karty:

– oceny formalnej

– oceny merytorycznej

Ocena formalna wniosku dokonywana będzie na etapie rejestracji oferty, która otrzyma swój numer, na który oferent będzie mógł powoływać się podczas całej procedury. Po dokonaniu oceny formalnej. Biuro ZLOP poinformuje oferenta o wynikach dokonanej oceny formalnej, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia dokonanej oceny, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Natomiast oferent ma możliwość jednokrotnej poprawy i uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji.

Ocena merytoryczna – prosimy o dokładne zapoznanie się z drukiem oceny, gdyż nie ma możliwości poprawienia bądź uzupełnienia oferty pod względem merytorycznym.

 

Załączniki:

Karta oceny formalnej 2016.odt

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ.doc

Aktualności
Trampolina