Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej działa w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych już od kilku lat. ZLOP prowadzi dwa tego typu kluby: w Zielonej Górze i w Międzyrzeczu. Działalność ich opiera się na niesieniu pomocy i wsparcia osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym i niepełnosprawnym. Główny cel działalności klubu zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz wykluczenia społecznego jak, również wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 13 marca 2004 r. Dz. U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) mają szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz powrót na rynek pracy. KlS funkcjonujący proponuje swoim beneficjentom bezpłatne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym/ pośrednikiem pracy oraz prawnikiem. Organizuje również działania o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, kształtuje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy oraz zwiększania aktywności społecznej. W ramach  Klubu Integracji Społecznej odbywają się spotkania wspierające ze specjalistą pracy grupowej. Celem spotkań jest integracja grupy, ustalenie oczekiwań, wyjaśnienia wątpliwości, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas innych zajęć.

W ramach projektu KIS na BIS III Klub Integracji Społecznej oferuje:

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW
– prawnika, m.in.: porady w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, spraw cywilnych, pomocy społecznej, ochrony prawa, lokatorów, prawa pracy;
– doradcy zawodowego/pośrednika pracy, m.in.: porady w zakresie opracowania Curriculum Vitae, listu motywacyjnego;
– psychologa, m.in.: poradnictwo specjalistyczne – indywidualne, wzmacniania samooceny i poczucia wartości, przezwyciężenie trudności życiowych.

BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE W POSTACI:
– dostępu do do aktualnych ofert pracy;
– dostępu do komputera z podłączeniem do Internetu, drukarki, skanera, telefonu, w celu poszukiwania pracy;
– dostępu do informacji niezbędnych do przygotowania profesjonalnych aplikacji zawodowych;
– dostępu do informacji na temat powstających i funkcjonujących w regionie zakładów pracy;
– dostępu do informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych;
– dostepu do prasy;
– pomocy w przygotowaniu pism urzędowych.

W ramach projektu KIS na BIS III zostały zrealizowane kursy zawodowe obejmujące beneficjentów z powiatu zielonogórskiego i międzyrzeckiego. Osoby bezrobotne mogły podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kursów zawodowych :
-florystycznego,
-kosmetycznego z elementami wizażu,
– rachunkowości od podstaw,
– pracownika administracyjnego z obsługą sekretariatu,
– operatora wózka widłowego,
– sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – NIC NIE TRACISZ, A WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ!

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIĘDZYRZECZ

(Godziny otwarcia biura: PN. – PT. 8:00 – 16:00)

LIDER „KIS”: Włodziemierz Szopinski, w.szopinski@zlop.org.pl, kom. 600-822-164

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZIELONA GÓRA

(Godziny otwarcia biura: PN. – PT. 8:00 – 16:00)

LIDER „KIS”: Ewa Makuch, e.makuch@zlop.org.pl, kom. 600-909-647

Aktualności
Trampolina