Dyżury specjalistów

Klub Integracji Społecznej działający w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych ma na celu zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz wykluczenia społecznego, jak również wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.

Poradnictwo w ramach KIS możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 68 452 72 71

Aktualności
Trampolina