KOMUNIKAT
Data dodania: Lipiec 25, 2017r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ogłoszenia wyników konkursu LIM-BIO, informujemy, że procedura wyłonienia projektów do dofinansowania nie została zakończona.

Przewidujemy publikacje listy rankingowej projektów do 28.07.2017r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym z wyróżnieniem projektów dofinansowanych w ramach dostępnej alokacji, zostanie opublikowana na stronie lim.zgora.pl

Prosimy o cierpliwość. Każdy projekt wymaga dokładnej i precyzyjnej oceny merytorycznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty wymagające uzupełniania bądź korekty na etapie oceny formalnej zostały zaopiniowane pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej.

Za zwłokę w przekazywaniu informacji przepraszamy.

 

Z poważaniem
Koordynator projektu

Monika Grudzińska

Aktualności
Trampolina