Komunikat – Trampolina
Data dodania: Marzec 11, 2016r.

Komunikat

W związku ze zgłaszanymi pytaniami informuję:

  1. Oferty złożone po terminie ( po 2 marca br.) lub przez podmiot nieuprawniony (uprawnione: młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe) nie będą rozpatrywane. Wykaz tych ofert zostanie zamieszczony na stronie internetowej i facebooku ZLOP.
  2. Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia mailowego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wykaz tych ofert zostanie zamieszczony na stronie internetowej i facebooku ZLOP.
  3. Wpłynęło  284 ofert , a na dotacje przeznaczono 315 000,-zł.
  4. 283 ofert skierowano do oceny formalnej. Wyniki tej oceny będą  wkrótce – umieścimy je na stronie internetowej i facebooku ZLOP.

 

Romuald Malinowski

– koordynator projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich

Aktualności
Trampolina