Konferencja w Sejmie RP
Data dodania: Październik 5, 2016r.

W sobotę, 1 października br. – w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
W konferencji wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, przedstawiciele organizacji senioralnych, parlamentarzyści , członkowie Rady Ministrów oraz eksperci. Organizatorem wydarzenia była Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do udziału w konferencji został również zaproszony Włodzimierz Szopinski członek Zarządu ZLOP. Uczestnicy spotkania  rozmawiali m.in. o aktywności zawodowej i społecznej osób starszych oraz o ich roli w lokalnej polityce międzypokoleniowej. Poruszony został też temat sytuacji demograficznej w Polsce oraz kwestia potrzeb zdrowotnych seniorów. Spotkanie było również okazją do dyskusji o współpracy gminnych rad seniorów z władzą samorządową. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podkreśliła, że aktywność osób starszych w partycypacji społecznej jest niższa niż osób młodszych. Dalej mówiła że Gminne rady seniorów  pozwalają koncentrować wysiłki, ale i zasoby na rzecz stworzenia wspólnego przedsięwzięcia. Współpraca organizacji w ramach rad działających na danym obszarze umożliwia sformułowanie wspólnego stanowiska w bardzo ważnych kwestiach społecznych np. zdrowia, aktywności, pomocy prawnej, bezpieczeństwa. Tylko wspólne podejmowanie działań przynosi lepsze efekty. Rady mają możliwość wnioskowania o konkretne rozwiązania, bądź też rozstrzygnięcia.
Pomysłodawcą i odpowiedzialną za organizację konferencji była poseł Małgorzata Zwiercan przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sejm

Aktualności
Trampolina