Konferencja w Wędrzynie
Data dodania: Wrzesień 13, 2016r.

12 września  2016r. w Klubie Wojskowym w Wędrzynie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Dowódcę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Podczas  konferencji omówione zostały:
– zasady współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi,
– zasady korzystania z obiektów szkoleniowych przez w/w partnerów.
– zasady udziału Wojskowej Asysty Honorowej w zabezpieczeniu ceremonii,
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej.
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych reprezentował Włodzimierz Szopinski członek Zarządu ZLOP.

konferencja

Aktualności
Trampolina