KONKURS na  organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza konkurs na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” finansowanego ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Zadania punktu konsultacyjnego:

  • realizacja doradztwa indywidualnego i  grupowego dla zainteresowanych odbiorców projektu;
  • bieżąca informacja i promocja projektu.

Wymagania:

  • powierzchnia biura punktu konsultacyjnego – min. 20 m2;
  • wyposażenie biura punktu konsultacyjnego w sprzęt multimedialny (komputer, drukarka, odpowiednie zaplecze  biurowe i/lub konferencyjne);
  • dostosowanie pomieszczenia i infrastruktury towarzyszącej (parkingi, winda, lokalizacja na parterze budynku) do potrzeb osób niepełnosprawnych/bez barier architektonicznych;
  • dogodna lokalizacja biura punktu konsultacyjnego (centrum miasta).

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Konkurs na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Aktualności
Trampolina