Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Kalsku

Korzystając ze sprzyjającej pogody uczestnicy projektu w ramach zajęć integracyjnych zorganizowali wspólnie ognisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie uczestników projektu z psychologiem. Spotkanie to miało charakter zapoznawczy. W czasie dwugodzinnych zajęć uczestnicy dokonali autoprezentacji przy użyciu zaledwie dwóch przymiotników, a następnie uzasadniali swój wybór. To była cenna lekcja poznawania samych siebie, swoich słabych i mocnych stron.

Aktualności
Trampolina