Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Nietkowie

PAS-Z w Nietkowie ambitnie realizuje kurs pierwszej pomocy. Zajęcia przebiegają przy 100% frekwencji uczestniczek podstawowych projektu. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przebiega w miłej i sympatycznej atmosferze. Kurs zostanie zakończony egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów.

Oferta Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli obejmuje promocję tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Uczestnicy projektu Lepsze Jutro II z PAS-Z w Nietkowie uczestniczyli w dedykowanych dla nich zajęciach z kaletnikiem i wikliniarzem. Wiedza przekazywana przez prowadzących wywołała spore zainteresowanie u uczestniczek zajęć.

Zajęcia integracyjne uczestników projektu „Lepsze jutro II” w styczniu 2019 r.

 

 

 

Luty 2019 r. aktywizacja społeczno- zawodowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z trenerem personalnym – marzec 2019 r.

Warsztaty florystyczne – piękne prace Naszych uczestników kwiecień 2019 r.

 

 

 

 

 

Aktualności
Trampolina