Lista ofert – młode oragnizacje
Data dodania: Marzec 23, 2016r.

Publikujemy listę ofert zgłoszonych przez młode organizacje w ramach konkursu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, po ocenie formalnej. Łącznie młode organizacje zgłosiły 96 ofert. Z tej liczby pięć ofert nie otrzymało rekomendacji skierowania ich do oceny merytorycznej ze względu na:

– nieuzupełnienie dokumentacji – 3 oferty,

– budżet organizacji za 2015r. przekroczył kwotę 25.000,- zł – 1 oferta,

– okres realizacji projektu niezgodny z regulaminem oraz niewłaściwy druk budżetu – 1 oferta.

Listę ofert grup nieformalnych zamieścimy wkrótce.

 

Załączniki:

listy rankingowe – młoda organizacja.pdf

Aktualności
Trampolina