MIKRODOTACJE – aktualizacja
Data dodania: Maj 6, 2016r.

W nawiązaniu do ogłoszonej listy rankingowej o przyznanych mikrodotacjach dla młodych organizacji i grup nieformalnych prosimy wszystkich oferentów którym przyznano kwoty niższe od wnioskowanych o zaktualizowanie harmonogramów i kosztorysów – dostosowanie do proponowanej kwoty (przyznanej) i ich przesłanie elektronicznie (skan) na adres trampolina@zlop.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja br. godz. 12.oo. Nie przesłanie w wyznaczonym terminie  w/w dokumentów oznaczać będzie rezygnację z mikrodotacji. Oryginały dokumentów  należy przesłać pocztą bądź dostarczyć do Biura Projektu „Trampolina…..” przed albo w dniu podpisania umowy na mikrodotację. Terminy podpisywania umów zostanę podane w odrębnym komunikacie. W załączniku publikujemy:

1. Formularz aktualizacji oferty w konkursie.

2. Zaktualizowana kalkulacja budżetu wniosku.

Przed wypełnieniem tych druków proszę je uważnie przeczytać. W razie potrzeby proszę kontaktować się  telefonicznie z Biurem Projektu bądź ze mną – nr tel 695 605 810

Prezes ZLOP – koordynator projektu – Romuald Malinowski

 

Załączniki:

WNIOSEK – aktualizacja.doc

Aktualności
Trampolina