Nowi członkowie ZLOP
Data dodania: Marzec 3, 2016r.

Zarząd ZLOP zatwierdził uchwały o przyjęciu na członka zwyczajnego ZLOP:

1. 19 luty br.

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Mirostowice Górna i jej Mieszkańców w Mirostowicach Górnych,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Santocznej w Santocznie,

– Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp.

– Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie,

– Fundacja Rozwoju Aktywności Lokalnych „Fala” w Bytomiu Odrzańskim,

2. 29 luty br.

–  Fundacja Dwie Sowy w Zielonej Górze,

– Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko /Sommerfeld w Lubsku,

– Fundacja Pomoc i Nadzieja w Świebodzinie,

– Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Oddział w Świebodzinie

GRATULUJĘ  Romuald Malinowski – prezes ZLOP

Aktualności
Trampolina