LEPSZE JUTRO

LEPSZE JUTRO – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych „wygrał” konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2017 i 2018 roku w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”. Nazwa zadania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – utworzenie Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

Projekt LEPSZE JUTRO realizowany jest przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Okres realizacji 01.11.2017 r. – 30.09.2018 r. Wysokość środków 1.500.000,- zł.


HARMONOGRAM KURSÓW KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

realizowanych w ramach projektu „Lepsze jutro”

Lp.

Miejscowość

TERMINY SZKOLENIA

EGZAMIN

1.     OCHLA

I:    23.06   9:00-19:00

II:   02.07   9:00-19:00

III:  04.07   9:00-19:00

IV:  06.07   9:00-19:00

V:   12.07   9:00-19:00

VI:  16.07   9:00-19:00

VII: 20.07   8:00-18:00

 

 

 

    Egzamin:    20.07    15:00

2.     NIETKOWICE

I:    25.06    9:00-19:00

II:   30.06    9:00-19:00

III:  03.07    9:00-19:00

IV:  04.07    9:00-19:00

V:   05.07    9:00-19:00

VI:  06.07    9:00-19:00

VII: 10.07    8:00-14:00

 

 

 

    Egzamin:    10.07    14:00

3.     KIJE

I:    30.06    9:00-19:00

II:   07.07    9:00-19:00

III:  11.07    9:00-19:00

IV:  12.07    9:00-19:00

V:   15.07    9:00-19:00

VI:  16.07    9:00-19:00

VII: 17.07    8:00-14:00

 

 

 

    Egzamin:   17.07    14:00

4.     KIEŁPIN

I:     27.06   9:00-19:00

II:    28.06   9:00-19:00

III:   06.07   9:00-19:00

IV:   07.07   9:00-19:00

V:    12.07   9:00-19:00

VI:   23.07   9:00-19:00

VII:  25.07   8:00-18:00

 

 

 

    Egzamin:    25.07    15:00

5.     BRODY

I:     01.07   9:00-19:00

II:    02.07   9:00-19:00

III:   05.07   9:00-19:00

IV:   06.07   9:00-19:00

V:    10.07   9:00-19:00

VI:   13.07   9:00-19:00

VII:  15.07   8:00-18:00

 

 

 

    Egzamin:    15.07    15:00

6.     POMORSKO

I:     30.06   9:00-19:00

II:    01.07   9:00-19:00

III:   07.07   9:00-19:00

IV:   08.07   9:00-19:00

V:    10.07   9:00-19:00

VI:   14.07   9:00-19:00

VII:  15.07   8:00-18:00

 

 

 

    Egzamin:    15.07    15:00

7.     NIETKÓW

I:      23.06   9:00-19:00

II:     28.06  10:00-20:00

III:    03.07   9:00-19:00

IV:    06.07   9:00-19:00

V:     10.07   9:00-19:00

VI:    18.07   9:00-19:00

VII:   19.07   8:00-14:00

 

 

 

    Egzamin:    19.07    14:00

8.     LEŚNIÓW W.

I:      23.06   9:00-19:00

II:     30.06   9:00-19:00

III:    07.07   9:00-19:00

IV:    08.07   9:00-19:00

V:     15.07   9:00-19:00

VI:    21.07   9:00-19:00

VII:   22.07   8:00-18:00

 

 

 

    Egzamin:   22.07    15:00


W ramach działań projektowych przeszkolonych zostanie 80 uczestników w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (kurs organizowany w ośmiu punktach szkolenia) oraz 20 uczestników na prawo jazdy kategorii „C” (szkolenie indywidualne).

Bieżące wydarzenia i fotorelacje z przebiegu zajęć zamieszczane są systematycznie na Facebook’u – zapraszamy do zapoznania się z bogatą już historią projektu.

Realizując zadanie III tego projektu prowadzimy Punkty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej ZLOP. Położenie punktów przedstawia poniższa mapa:

Zgodnie z umową na realizację tego zadania punkty działają w następujących miejscowościach:

I. Gmina Zielona Góra:

1. PAS-Z w Suchej:

Adres: ul. Sucha 16, 66-004 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Gabriela Grzegórzko
Godziny Otwarcia: Wt, Śr. godz. 14:00-18:00

2. PAS-Z w Jarogniewicach:

Adres: ul. Jarogniewice 23, 66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Lidia Kobylińska
Godziny Otwarcia:
Czw. godz. 15:00-19:00; Sb. 14:00-18:00

3. PAS-Z w Ochli:

Adres: Ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1,  66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Joanna Rybińska
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 16:30-20:00

4. PAS-Z w Zatoniu:

Adres: Ul Zielonogórska 72, 66-004 Zielona Góra
Opiekun Punktu: 
Małgorzata Lewandowska
Godziny Otwarcia: 
Śr., Pt. godz. 14:10-18:10

5. PAS-Z w Łężycy:

Adres: ul. Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Patrycja Chabiniak
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 16:00-18:00

6. PAS-Z w Nowym Kisielinie:

Adres: ul. Podgórna 5, 65-002 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Dominika Różańska
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 13:00-17:00

7. PAS-Z w Kiełpinie:

Adres: ul. Kiełpin 5, 66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Ewelina Ajryś-Bittel
Godziny Otwarcia: Wt. godz. 16:00-18:00, Czw. 12:00-14:00

8.PAS-Z w Raculi:
Adres: ul. Głogowska 64, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Małgorzata Pogruszewska
Godziny Otwarcia:  Wt. godz. 16:00-18:00, Czw. godz. 12:00-14:00

9. PAS-Z w Drzonkowie:
Adres: Kościelna 24, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Tadeusz Jagiełowicz
Godziny Otwarcia: Wt., Pt. godz 16:00-18:00

10. PAS-Z w Klubie Integracji Społecznej ZLOP:

Adres: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Magdalena Bartczak
Godziny Otwarcia: Pn., Czw. godz. 10:00-16:00; Wt., Śr., Pt. godz. 8:00-14:00

W Klubie Integracji Społecznej ZLOP (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, Zielona Góra ul. Zacisze 17)
w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowane jest doradztwo personalne. Wsparcia udzielają następujący specjaliści:

– PRAWNIK: we czwartki od godziny 14:00 do godziny 16:00
– PSYCHOLOG: w poniedziałki od godziny 16:00 do godziny 18:00
– INFORMATYK: we wtorki od godziny 10:00 do godziny 12:00
– TRENER PERSONALNY: w poniedziałki od godziny 16:00 do godziny 18:00

Porady są udzielane na zapotrzebowanie uczestników projektu „Lepsze jutro” po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i godziny porady za pośrednictwem opiekunów PAS-Z.

II. Gmina Czerwieńsk:

1. PAS-Z w Czerwieńsku:

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu: 
Jolanta Matuszkiewicz
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 16:00-19:00

2. PAS-Z w Płotach:

Adres: ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
Opiekun Punktu:
Agnieszka Nojszewska
Godziny Otwarcia:
Śr., Nd. godz. 16:00-19:00

3. PAS-Z w Nietkowie:

Adres: ul. Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Opiekun Punktu: Iwona Smorąg
Godziny Otwarcia: Czw., Pt.  godz. 16:00-20:00

4. PAS-Z w Nietkowicach:

Adres: Nietkowice 98 ,66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Edward Malinowski
Godziny Otwarcia: 
Wt., Czw. godz. 16:00-19:00

5. PAS-Z w Leśniowie Wielkim:

Adres: Leśniów Wielki 54, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Renata Kapica-Miarka
Godziny Otwarcia: 
Wt., Śr. godz. 16:00-18:00

III. Gmina Zabór:

1. PAS-Z w Czarnej:

Adres: Czarna 27, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Tomasz Woźniak
Godziny Otwarcia: 
Wt., Śr. godz. 16:00-20:00

2.PAS-Z w Milsku:

Adres: Milsko 10, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Angelina Szuszkiewicz
Godziny Otwarcia: 
Wt., Pt. godz. 16:00-19:00

IV. Gmina Sulechów:

1. PAS-Z w Brodach:

Adres: Ul. Czerwieńska 48, 66-105 Brody
Opiekun Punktu: 
Marzena Kielar
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 10:00-12:00

2. PAS-Z w Kijach:

Adres: Kije 141 A, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Joanna Wróblewska 
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 16:00-18:00

3.  PAS-Z w Pomorsku:

Adres: Ul. Wiejska 141 A, 66-105 Pomorsko
Opiekun Punktu: Paulina Kaplińska
Godziny Otwarcia: Czw., Pt. godz. 16:00-18:00

4. PAS-Z w Kalsku:

Adres: Kalsk 65, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Małgorzata Andrzejewska
Godziny Otwarcia: Czw. godz. 15:45-19:45, Sb. 9:00-15:00

 

Kontakt:

Jolanta Malinowska
Koordynator Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Tel. + 48 577 835 435

e-mail: zlop.lepszejutro@gmail.com

Biuro projektu:
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
pokój nr 7
Czynne: Poniedziałek – Środa 8:00-12:00, Czwartek 12:00-16:00
 
  
Aktualności
Trampolina