Skuteczni w zamówieniach publicznych

0Skuteczni w zamówieniach publicznych

 

Projekt jest współfinansowany  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II:

Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Nowy termin szkolenia
Szanowni Państwo,
informujemy, że szkolenie dla grupy II w ramach projektu odbędzie się w następujących terminach:
cz.1 – 5 i 6 kwietnia 2018r.
cz.2 – od 10 do 12 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia CW-R Stilon w Lubniewicach.
Serdecznie zapraszamy.

Zmiana terminu szkolenia!

Szanowni Państwo,
informujemy, że styczniowo-lutowe szkolenia dla grupy II w ramach projektu ,,Skuteczni w zamówieniach publicznych” zostają przeniesione na inny termin.
O nowym terminie poinformujemy na początku lutego 2018 r.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA ROK 2017/2018  W RAMACH PROJEKTU „SKUTECZNI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH”

 

Forma wsparcia
(np. szkolenie, staż, itp.)
Data wsparcia Godziny udzielania
wsparcia
Miejsce realizacji
wsparcia
Szkolenie gr 1 – zjazd 1 29.11.2017r 10:00-18:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 1 – zjazd 1 30.11.2017r   9:00-15:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 1 – zjazd 2 06.12.2017r 10:00-18:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 1 – zjazd 2 07.12.2017r   9:00-17:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 1 – zjazd 2 08.12.2017r   9:00-15:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 2 – zjazd 1 25.01.2018r. 10:00-18:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 2 – zjazd 1 26.01.2018r.   9:00-15:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 2 – zjazd 2 05.02.2018r. 10:00-18:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 2 – zjazd 2 06.02.2018r.   9:00-17:00 Lubniewice, CW-R Stilon
Szkolenie gr 2 – zjazd 2 07.02.2018r.   9:00-15:00 Lubniewice, CW-R Stilon

 

Zaproszenie na bezpłatny cykl szkoleń 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników spółdzielni socjalnych (SpS) lub innych przedsiębiorstw społecznych (PS), którzy zajmują się lub będą się zajmować pozyskiwaniem  zamówień publicznych, działających na terenie województwa lubuskiego, na bezpłatny cykl 2 szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych.

 

Jeśli:

 • chcesz brać udział w przetargach publicznych,
 • zdobywać zamówienia publiczne,
 • poprawić swoją sytuację finansową,

a nie wiesz jak to robić? To zgłoś się do nas!

 

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników SpS i PS w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych.

 

Dla uczestników szkoleń zapewniamy:

Øprofesjonalne wsparcie szkoleniowe: teoretyczne i praktyczne zajęcia z pisania ofert,

Økonsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego np. z urzędu gminy,

Øindywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin, w zakresie opracowania oferty.

 

Terminy zjazdów:

Grupa 1, zjazd 1: 29-30.11.2017 r.

Grupa 1, zjazd 2: 06-08.12.2017 r.

Grupa 2, zjazd 1: 25-26.01.2018 r.

Grupa 2, zjazd 2: 05-07.02.2018 r.

 

Podczas zjazdów:

zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i nocleg.

 

Zgłoś się już dziś na szkolenia GRUPY 1 !!! Prześlij wypełnione dokumenty najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r.
na adres mailowy: zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com 

Ewentualne pytania dot. projektu i szkoleń kierujcie również na wskazany adres mailowy.

 

Koszty:
Udział w cyklu jest bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu na szkolenie, zapewniamy nocleg, wyżywienie
oraz materiały. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną oraz profesjonalna kadrę trenerów.

 

Cykl szkoleniowy obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Aktualny stan prawny
 • Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany z 2016 r.
 • Jak przygotować dokumentację postępowania?
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Umowa o zamówienie publiczne
 • Środki ochrony prawnej
 • Protokół postępowania
 • Wskazówki dotyczące opracowania ofert ze strony zamawiających, najczęściej występujące błędy – zajęcia praktyczne z ekspertem reprezentującym środowisko zamawiających.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

1) 2.9 – deklaracja udziału w projekcie przedsiębiorstwa społecznego

2) 2.9 – formularz informacji de minimis

3) 2.9 – deklaracja udziału w projekcie pracownika PS

 

 

Zgłoszenia na szkolenia GRUPY 2 przyjmujemy do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy: zlop.zamowieniapubliczne@gmail.com 

Aktualności
Trampolina