FAQ Trampolina

W imieniu ilu grup nieformalnych może złożyć wniosek o dotację stowarzyszenie tzw. opiekuńcze

Liczba składanych wniosków na zadania realizowane przez grupy nieformalne nie jest ograniczona. Ważne jest aby organizacja wspierająca zdołała przeprowadzić wszelkie kwestie formalno-rachunkowe na właściwym poziomie.

Jakie limity obowiązują młode organizacje oraz na jakim druku powinien być sporządzony budżet dołączany do wniosku o dotację:

Zarówno młoda organizacja jak i grupy nieformalne i samopomocowe sporządzają budżet na druku (załącznik numer 1 – budżet do wniosku o mikrodotację) zamieszczony na stronie www.zlop.org.pl w zakładce: projekty – trampolina – do pobrania. Dla młodych organizacji limity nie obowiązują w następujących kategoriach:

– koszty osobowe(kategoria I);

– koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów (kategoria III);

– koszty wyposażenia związane z realizacją zadania (kategoria V).

Młoda organizacja wypełnia także tabelę nr 2 budżetu, której nie wypełniają grup nieformalne i samopomocowe.

 

Czy klub sportowy z osobowością prawną i wpisem do ewidencji starosty może wnioskować o grant jako jako młoda organizacja?

Tak – podmioty wpisane do ewidencji starosty mogą ubiegać się o dotację, o ile spełniają warunki określone dla młodych organizacji. A więc: posiadają osobowość prawną, w momencie składania wniosku o środki finansowe nie mają więcej niż 18 miesięcy od wpisu do ewidencji. Ich budżet za ubiegły rok nie przekracza 25 tysięcy złotych.

Aktualności
Trampolina