Ośrodki Rejonowe ZLOP

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest organizacją otwartą na wielotorową współpracę z różnymi organizacjami, działajacymi na rzecz różnorodnych grup społecznych.
Po kilkuletnich kontaktach i wymianie doświadczeń narodziła się owocna i długofalowa współpraca z partneram zagranicznym Parytetowym Związkiem Socjalnym Branderburgii. Dzięki wspólnym działaniom w ramach „Akcji Człowiek” zrealizowany został projekt zatytułowany  „Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa dla powiatów Międzyrzecz i Wschowa”.
Namacalnym efektem projektu są dwa funkcjonujące Ośrodki Rejonowe ZLOP w Międzyrzeczu i Wschowie, w których na bieżąco zbierane są informacje aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych zajmujacych się głównie tematyką osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ośrodkach tych organizowane są też dyżury specjalistów prawnika, psychologa czy doradcy zawodowego, w zależności od wykazanych potrzeb.

Aktualności
Trampolina