Uchwały

Na posiedzeniu Zarządu ZLOP 7 września br. z udziałem pięciu członków Zarządu postanowiono:

  1. Utworzyć Kluby Integracji Społecznej w:

– Lemierzycach pow. sulęciński

– Gubinie, Krośnie Odrzańskim i Kosierzu pow. krośnieński,

-Międzyrzeczu,

-Żarach,

-Żaganiu,

-Nowej Soli,

-Szczańcu pow. świebodziński

Kluby Integracji Społecznej będą działały w partnerstwie z organizacjami członkowskimi ZLOP z w/w miejscowości

  1. Rozwiązać Ośrodki Rejonowe ZLOP w Gorzowie Wlkp. i we Wschowie.
  2. Wyłączyć organizacje pozarządowe z powiatu sulęcińskiego i świebodzińskiego z zakresu działalności Ośrodka Rejonowego w Międzyrzeczu.
  3. Zmieniono Regulamin dot. jednego procenta – wszystkie organizacje które otrzymają dofinansowanie będą zobowiązane rozliczać się z wykorzystania środków w roku w którym otrzymały dofinansowanie.
  4. Powołano Komitet Organizacyjny ds. Obchodów XXlecia ZLOP z przewodniczącym Piotrem Dembińskim.
  5. Zmieniono nazwę Funduszu Rezerwowego ZLOP na FUNDUSZ ZAPASOWY
Aktualności
Trampolina