Komisja Rewizyjna ZLOP

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ZLOP i do jej zadań należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania całokształtu działalności Zarządu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Komisji Rewizyjnej ZLOP wchodzą:

  • Gracjan Pawlak –  Przewodniczący, przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
  • Rafał Trafała – sekretarz, przedstawiciel Stowarzyszenia „Młodzi Potrafią” w Buchałowie
  • Rafał Jaszczyński – członek Komisji, przedstawiciel Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego w Zielonej Górze
Aktualności
Trampolina