Rada ZLOP

Rada ZLOP powołana przez Zarząd w dniu 25 października 2011 r. o kompetencjach doradczo – opiniodawczych, która także pełni określone przez Zarząd funkcje w zakresie reprezentacji zewnętrznej.

 

W skład Rady ZLOP wybranej na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 16 maja 2015r.  wchodzą:

 • Grzegorz Idziak -przewodniczący Rady ZLOP – coach, właściciel firmy PER – CEPTI
 • Jan Koniarek – wiceprzewodniczący  Rady ZLOP – Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
 • Wiesław Kuchta – wiceprzewodniczący Rady ZLOP – Stowarzyszenie Dobry Start w Drzonkowie, Radny Miasta Zielona Góra
 • Michał Geciów – sekretarz Rady ZLOP

Członkowie Rady ZLOP:

 • Czesław Fiedorowicz – Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie
 • Małgorzata Gośniowska – Kola – Stowarzyszenie Huta Pieniacka we Wschowie, Radna Sejmiku województwa lubuskiego
 • Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska
 • Sebastian Jagiełowicz – Radny Dzielnicy Nowe Miasto, Zastępca Przewodniczącego Dzielnicy Nowe Miasto
 • Jan Kominek – Fundacja Centrum Przedsiebiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej górze
 • Waldemar Kotlarski – Wicestarozta zielonogórski
 • Leszek Masklak – Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra” w Zielonej Górze
 • Bogusław Pietrulewicz – Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze, prof. UZ
 • Ewa Skórka – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szkoła Marzeń” w Świebodzinie
 • Arletta Stachecka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu
 • Brygida Szmańska – Żyża – Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan” w Zielonej Górze
 • Bogdan Ślusarz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze, prof. UZ
 • Karolina Walczak – Stowarzyszenie Inicjatyw Tworczych „Happy” Przytoczna
 • Ryszard Zaradny – Towarzystwo Miłośników Zieloneg Góry „Winnica”, prof. UZ
 • Bogusław Zaraza – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Aktualności
Trampolina