Współpracujemy

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami między innymi:

Parytetowy Związkek Socjalny Brandenburgii –

http://www.paritaet.org/brandenburg

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego –

http://lubuskie.pl/

Lubuski Urząd Wojewódzki –

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html

Wojewódzki Urząd Pracy –

http://www.wup.zgora.pl/

Rejonowy Ośrodek Polityki Społecznej –

http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Regionalny-Osrodek-Polityki-

Spolecznej-w-Zielonej-Gorze

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Pozarzadowych –

http://www.wrzos.org.pl/

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT –

http://siecsplot.pl/

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych –

http://ofop.eu/

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

http://www.owes.bcp.org.pl/

Aktualności
Trampolina