Ocena merytoryczna wniosków
Data dodania: Marzec 16, 2016r.

Przypominamy:

– po ocenie formalnej (zostanie zakończona -18 marca br.)  wniosków, każdy z zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, będzie oceniany przez 2 członów komisji, w tym 1 eksperta. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 40, po 10 dla każdego z obszarów oraz 10 pkt. za budżet projektu – udział wolontariuszy oraz wkład własny finansowy.

– aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać średnią ocenę w wysokości minimum 30 pkt

– nie ma możliwości odwołania się od oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów,

– Komisja Oceny projektów, na podstawie przyznanych w ramach oceny merytorycznej punktów, ustala Listę Rankingową, stanowiącą listę wniosków uszeregowanych  w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Przewodniczącego Komisji oraz wskazaniem wniosków rekomendowanych do otrzymania mikrodotacji, którą przekazuje Zarządowi ZLOP.

– Komisja Oceny Projektów może obniżyć kwotę wnioskowanej Mikrodotacji,

– Zarząd ZLOP dokonuje ostatecznej decyzji o przyznaniu Mikrodotacji, publikując na stronie internetowej –www.zlop.org.pl/Trampolina, Listę Rankingową wraz ze wskazaniem Ofert, które otrzymają Mikrodotacje.

Aktualności
Trampolina