Szczegółowe informacje

Do końca stycznia trwają konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – to bardzo ważny dokument w kontekście przyszłości relacji na linii państwo – organizacje pozarządowe w Polsce. Dlatego przedstawicieli lubuskich organizacji pozarządowych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Piątek, 20 stycznia o godz. 16.30- 18.00 sala klubu PRO LIBRIS w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.
Dlaczego to spotkanie jest ważne?
Rząd przedstawił projekt ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Zmiana, to nie tylko przeniesienie części uprawnień dotyczących wzajemnych relacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowej instytucji. To również zmiana zasad przeprowadzania konkursów na zadania publiczne ogłaszane przez NCRSO (m.in. centrum ma przejąć Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), fasadowe konsultacje prowadzone w okresie grudzień 2016 – styczeń 2017 czy brak przewidzianych w projekcie ustawy narzędzi do przedstawianych zmian na spotkaniach. Jednostka ma również odpowiadać za realizację Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, do którego powstały ogólne założenia, lecz szczegółów na razie brak.

Lista zarzutów i wątpliwości ze strony organizacji pozarządowych z całej Polski jest długa. Część z nich zbiera i podsumowuje stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2012591.html
Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem projektu ustawy (https://goo.gl/rp8uLu) i prezentacją dotyczącą NCRSO (https://goo.gl/NoahWr).

Nic o nas bez nas!
Uważamy, że tak poważne zmiany we wzajemnych relacjach nie mogą być realizowane jednostronnie, bez szerokiego włączenia organizacji pozarządowych. Stąd pomysł na oddolne konsultacje organizowane dla lubuskich organizacji pozarządowych przez lubuskie organizacje. Wypracowane wnioski i uwagi prześlemy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenia na spotkanie
Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich przedstawicieli lubuskiego sektora pozarządowego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/1A9aLoCixof5o62E3
Na spotkanie zapraszają:

  • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
  • Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
  • FRDL – Zielona Góra
  • Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze
  • OFOP
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
  • Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • ZTE „Civilitas”
Aktualności
Trampolina