Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. obsługi księgowej

projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. obsługi księgowej projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Zakres obowiązków:

 1. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych dotyczących operacji finansowych,
 2. Dokonywanie terminowych rozliczeń finansowych,
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej,
 4. Prowadzenie zagadnień płacowych,
 5. Rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT, VAT) i ZUS,
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 7. Współpraca przy opracowywaniu projektów planów finansowych projektu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane);
 • 2 –letnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych lub organizacji pozarządowych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych lub pozaunijnych.

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word);
 • zaangażowanie w wykonywane działania;

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego np. referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Liczba miejsc:  1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa-  zlecenie (średnio 30h/m-c)

Wynagrodzenie: 400 zł brutto/m-c

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi księgowej  projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Aktualności
Trampolina