Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. promocji

projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. obsługi księgowej projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” współfinansowanego  ze środków Budżetu Województwa Lubuskiego.

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja strategii promocyjnej projektu.
 2. Przygotowanie i prezentowanie informacji na temat projektu.
 3. Współpraca z mediami.
 4. Prowadzenie promocji projektu.
 5. Redagowanie notatek prasowych.
 6. Redagowanie artykułów na stronę internetową.
 7. Zarządzanie treścią merytoryczną materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • doświadczenie zawodowe w branży reklamowej.

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word);
 • zaangażowanie w wykonywane działania;
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowego np. referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa-zlecenie.

Wynagrodzenie: 600 zł brutto/m-c

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji  projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” do dnia 8 czerwca 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: lim@zlop.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 570 217 017.

Aktualności
Trampolina