Pierwsze posiedzenie RDPP WL
Data dodania: Luty 24, 2016r.

Dzisiaj (24.02.br) w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z udziałem Wicemarszałka Lubuskiego Romualda Gawlika na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – III kadencji. Rada wybrała w głosowaniu tajnym na:

– przewodniczącego  –  Romualda Malinowskiego, przedstawiciela Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze,

– wiceprzewodniczących: Teresę Sekuła – sekretarza Województwa Lubuskiego  i Małgorzatę Nitka – przedstawiciela Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.

– sekretarza – Sławomira Kulczyńskiego – dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WL.

Przyjęto  stanowisko w sprawie nowych zasad przyznawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 dla osób potrzebujących, bezdomnych, które zostanie skierowane do  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualności
Trampolina