Płyta CD – Trampolina
Data dodania: Luty 25, 2016r.

W związku z pytaniami dot.

–  wersji elektronicznej (płyty CD) formularza oferty w ramach konkursu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” informuję, że każda oferta musi być złożona w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – płyta CD. Na płycie należy nagarać ofertę (wniosek) oraz budżet. NIE NALEŻY NAGRYWAĆ innych załączników (wypisu z KRS, protokołu powołania grupy, porozumienia z organizacją opiekuńczą itp). Wymagane jest nagranie w wersji PDF bez podpisów i pieczęci,

– w przypadku braku pieczęci w  młodych organizacjach składane podpisy muszą być czytelne z dopiskiem sprawowanej funkcji,

– grupy nieformalne składające oferty z udziałem organizacji opiekuńczej – Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze, mogą składać oferty bez podpisu tej organizacji – podpisy zostaną uzupełnione w dniu składania oferty lub po jej złożeniu.

Aktualności
Trampolina