Porozumienie o współpracy z LOWES
Data dodania: Lipiec 4, 2017r.

Miło nam poinformować, że w ramach prowadzonego projektu na terenie województwa lubuskiego „Skuteczni w zamówieniach publicznych” podpisaliśmy porozumienie z Lubuskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, które prowadzi Lubuski Ośrodek Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Przemysłowej 53. W ramach porozumienia ZLOP wspierać będzie przedsiębiorstwa społeczne działające w subregionie, na którym działa LOWES w zakresie: przeprowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla wybranej grupy pracowników przedsiębiorstw społecznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Współpraca będzie obejmować również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych w sektorze ekonomii społecznej.

Aktualności
Trampolina