Dzisiaj, 14 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES).

Podczas posiedzenia swoje prezentacje przedstawili goście, zaproszeni przez Pana Jakuba Piosika Dyrektora ROPS. Damian Dec (ekspert w zakresie animacji lokalnej) zaprezentował koncepcję programową Akademii Liderów Lokalnych (ALL). Pani Ewa Matuszewska (uczestniczka II edycji ALL) przedstawiła swój projekt liderski, którego głównym celem było zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla młodzieży, projekt ten został m.in. złożony jako wniosek o dofinansowanie w konkursie Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych. Następnie Pan Rafał Adamczak (przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) omówił założenia projektu pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na zakończenie przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry przedstawili wskaźnik przyznanych dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Aktualności
Trampolina