Lepsze jutro II

Informujemy, że Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizuje we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze projekt pn. „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.12.2021r.

 

W ramach realizacji projektu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych utworzył na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego 20 Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w następujących lokalizacjach:

 I. Gmina Zielona Góra:

1. PAS-Z w Drzonkowie:
Adres: Kościelna 24, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Tadeusz Jagiełowicz
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 16:00-19:00

2.PAS-Z w Kiełpinie:

Adres: ul. Kiełpin 5, 66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Ewelina Ajryś-Bittel
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 15:00-18:00

3.PAS-Z w Łężycy:

Adres: ul. Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Urszula Świderska
Godziny Otwarcia: Pon., Pt. godz. 16:00-19:00

4.PAS-Z w Ochli:

Adres: Ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1,  66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: 
Joanna Rybińska
Godziny Otwarcia: 
Śr., Czw. godz.16:30-19:30

5.PAS-Z w Raculi:
Adres:ul. Głogowska 64, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Małgorzata Pogruszewska
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 16:30-19:30

6. PAS-Z w Zielonej Górze, Jeleniów:

Adres: Jeleniów 26 A, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Renata Kaniowska
Godziny Otwarcia: Pon., Czw. godz. 16:00-19:00

7. PAS-Z w Zielonej Górze,  KIS:

Adres: ul. Zacisze 17, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Katarzyna Przybyła
Godziny Otwarcia: Wt., Czw. godz. 10:00-13:00

 

II. Gmina Czerwieńsk:

1. PAS-Z w Leśniowie Wielkim:

Adres: Leśniów Wielki 51, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu: 
Sylwia Lisowska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 16:30-19:30

2. PAS-Z w Nietkowicach:

Adres: Nietkowice 97A ,66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Edward Malinowski
Godziny Otwarcia: 
Wt., Pt. godz. 15:00-18:00

3.PAS-Z w Nietkowie:

Adres: ul. Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Opiekun Punktu: 
Iwona Smorąg
Godziny Otwarcia: 
Czw., Pt.  godz. 17:00-20:00

4.PAS-Z w Płotach:

Adres: ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
Opiekun Punktu: 
Agnieszka Nojszewska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 17:00-20:00

 

III. Gmina Sulechów:

1.PAS-Z w Sulechowie

Adres: ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Małgorzata Stachowiak- Schreyner
Godziny Otwarcia: Pon., Wt. godz. 16:00-19:00

2.PAS-Z w Brodach:

Adres: Ul. Czerwieńska 48, 66-105 Brody
Opiekun Punktu: 
Marzena Kielar
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 09:00-12:00

3.PAS-Z w Kijach:

Adres: Kije 141 A, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Joanna Wróblewska 
Godziny Otwarcia: Śr. godz. 08:00-11:00, Czw. godz. 16:00-19:00

4.PAS-Z w Kalsku:

Adres: Kalsk 65, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Magdalena Szandurska
Godziny Otwarcia: Pon., Śr. godz. 17:00-20:00

5.PAS-Z w Pomorsku:

Adres: Ul. Wiejska 141 A, 66-105 Pomorsko
Opiekun Punktu: Paulina Kaplińska
Godziny Otwarcia: Śr., Czw. godz. 15:00-18:00

 

IV. Gmina Świdnica:

1.PAS-Z w Grabowcu:

Adres: Grabowiec 26, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: 
Janina Zelem
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 17:00-20:00

2.PAS-Z w Słonym:

Adres: Ul. Słoneczna 13, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Teresa  Przykuta
Godziny Otwarcia: Śr. godz. 15:00-18:00, Pt. godz. 10:00-13:00

 

V. Gmina Zabór:

1.PAS-Z w Czarnej:

Adres: Czarna 27, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu:
Justyna Zakrzewska- Woźniak
Godziny Otwarcia: 
Wt., Czw. godz. 16:00-19:00

 

Zatrudnieni w Punktach AS-Z Opiekunowie posiadają wykształcenie pedagogiczne i będą wspierać uczestników w trakcie realizacji całego projektu – do 31.12.2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w rozumieniu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003 roku.

Zadaniem projektu są działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, po terapii uzależnień i innych zgodnie z ww. Ustawą.

Reintegracja społeczno-zawodowa uczestników projektu będzie odbywać się poprzez następujące działania w siedzibach Punktów AS-Z:

  • zajęcia integracyjne w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla uczestników podstawowych i ich otoczenia, ukierunkowane na poprawę w zakresie funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego uczestników;
  • wyjazdy integracyjno-edukacyjne do obiektów kultury, edukacji i rozrywki;
  • kursy zawodowe, w tym Kurs na Prawo Jazdy Kat C., Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i inne, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników;
  • doradztwo personalne w Punktach AS-Z zgodne z zapotrzebowaniem uczestników (wsparcie m. in. psychologa, informatyka, prawnika, specjalisty ds. wizerunku).

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Opiekunami punktów lub za pośrednictwem z biura projektu TEL: 68 452 72 71

Aktualności
Trampolina