Szansa na lepsze jutro
Projekt „Szansa na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 7. Równowaga Społeczna. Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej. Poddziałanie 7.4.1.  Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Liderem projektu jest Fundacja CRSEG z Żar. Partnerami projektu są: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Grażyna Husar – Zakowicz Zakład Ogólnobudowlany, Powiatowy Urząd Pracy w Żarach.
Projekt polega na objęciu wsparciem 70 osób (30 kobiet i 40 mężczyzn) w tym 10 osób niepełnosprawnych – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żarskiego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu. Projekt przygotowuje uczestników do wykonywania zawodu pokojówka/sprzątaczka, siostra PCK, pracownik porządkowy, pracownik budowlany/technolog robót wykończeniowych.
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu realizuje zadania w ramach reintegracji społecznej. Zapewnia uczestnikom projektu indywidualne porady prawne, prowadzi warsztaty z rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz prowadzi działania  w ramach tzw. Międzysektorowych Grup Wsparcia.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 roku do 31.01.2019 roku

Więcej informacji na stronach Lidera projektu: www.fcrseg.pl

Aktualności
Trampolina