Szanowni Państwo
Zwracamy się do Was z prośbą o poparcie kandydatury Romualda Malinowskiego – prezesa ZLOP  na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji powoływanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas w tej Radzie nasze województwo nie było reprezentowane. R. Malinowski jako prezes ZLOP i przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego w pełni odpowiada stawianym wymogom oraz gwarantuje właściwą reprezentację i skuteczność w działalności RDPP.
W związku z powyższym prosimy o podpisanie załączonego oświadczenia przez upoważnione statutowo osoby wraz z pieczątką organizacji (o ile posiada) i odesłanie na adres Biura ZLOP (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17) do  poniedziałku – 25.04.2016r. Przedstawiciele organizacji którzy mogą bezpośrednio zgłosić się do Biura ZLOP w celu podpisania poparcia wniosku prosimy o uprzedni kontakt mailowy lub telefoniczny celem uzgodnienia. W dniu 26 kwietnia br. chcemy całość dokumentacji przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Aktualności
Trampolina