Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu zawodowego Pracownik obsługi biurowej dla 10 uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Link do bazy konkurencyjności.

Rozstrzygnięto:

EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

88-430 Janowiec Wielkopolski,

ul. Zielona 8

Aktualności
Trampolina