Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Priorytet 7, Działanie 7.3 – Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty.

Projekt realizowany w formule partnerskiej.

Partnerzy projektu:

  1. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego z siedzibą w Żarach.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach.
  3. Zakład Ogólnobudowlany Grażyna Husar z siedzibą w Żarach.

Projekt polega na objęciu wsparciem 100 osób i ich rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu żarskiego zielonogórskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa  i społeczna uczestników projektu z wykorzystaniem poradnictwa, kursów edukacyjnych, praktyk zawodowych przy współudziale trenerów pracy i asystentów osób niepełnosprawnych. Projekt przygotowuje do wykonywania zawodu sprzątaczka, siostra PCK, pracownik budowlany/technolog robót wykończeniowych.

 

Aktualności
Trampolina