Rozporządzenie ministra finansów
Data dodania: Styczeń 8, 2016r.

Informujemy że 1 stycznia 2016 weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz.u 2015 poz. 1333) wprowadzające uproszczone zasady ewidencji przychodów i kosztów organizacji pozarządowych (art. 10a). Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 18 grudnia 2015 w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego ( dz. u poz 188).

Wprowadzenie tych zasad umożliwia znaczne uproszczenie realizowanych przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie rachunkowości i ograniczenie ich pracochłonności.

 

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Finansów.pdf

Aktualności
Trampolina