Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2017r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2017 roku – w ramach realizacji projektu pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

informujemy, iż otrzymano dwie oferty od:

– GOREM Maciej Jusiel,

– Fundacja Przyjaciół Pałacu Bruhla.

Obie oferty wpłynęły w wymaganym terminie i spełniły wymagania. Dokonano wyboru oferty, która uzyskała wyższą ilość punktów, tj. Fundacji Przyjaciół Pałacu Bruhla w Gorzowie Wlkp. w kwocie 28 800 złotych brutto.

Aktualności
Trampolina