W wyniku prowadzonego postępowania na ww. stanowisko został wybrany Pan:

Paweł Mrożek, Zielona Góra -> wpłynęło 19.12.2018r . cena 14.400 zł. brutto.

Aktualności
Trampolina