Skuteczni w zamówieniach publicznych
Data dodania: Czerwiec 2, 2017r.

Skuteczni w zamówieniach publicznych

ZLOP  Partnerem projektu „Skuteczni w zamówieniach publicznych”.

Rozpoczęliśmy realizację projekt  pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

II Osi priorytetowej Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działania 2.9 rozwój ekonomii społecznej. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2018 roku.

Jeśli jesteście spółdzielnią socjalną lub innym przedsiębiorstwem społecznym działającym na terenie województwa lubuskiego i chcecie :

  • brać udział w przetargach publicznych,
  • zdobywać zamówienia publiczne,
  • poprawić swoją sytuację finansową,

         zgłoście się do nas !

Oferujemy bezpłatne:

  • szkolenia teoretyczne i praktyczne z pisania ofert / możliwość noclegu, zwrotu kosztów dojazdu i wyżywienia/,
  • konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. urzędu gminy,
  • indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin w zakresie opracowania oferty.

Przyjmujemy zgłoszenia od  01 czerwca 2017 do wyczerpania liczby miejsc.

Informacje szczegółowe dla podmiotów działających na terenie woj. lubuskiego:

ZLOP, ul. Zacisze 17, Zielona Góra

tel: 68 452 72 71

e-mail: zlop.biuro@gmail.com

www.zlop.org.pl    

hobgipfdjjllbmhj

Przydane linki:

Facebook

Deklaracje uczestnictwa w projekcie:

– Deklaracja udziału w projekcie pracownika przedsiębiorstwa społecznego

– Deklaracja udziału w projekcie przedsiębiorstwa społecznego

Aktualności
Trampolina