W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie  konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Organizatorem spotkania była Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji społecznych i inni zainteresowani.
Rzecznik Praw Obywatelskich interesował się warunkami w jakich działają organizacje pozarządowe i napotykanych trudnościach. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość przedstawienia swoich problemów, które kwalifikowały się do podjęcia interwencji przez Biuro RPO.
W większości organizacje pozytywnie wypowiadały się o współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Problem stanowi brak stałego miejsca pobytu w drugiej kolejności pieniądze. Dyskutowano na temat  Ustawy o terroryzmie, która ogranicza prawa obywatelskie, ustawy o dostępie do informacji publicznej i jej niewłaściwej interpretacji przez niektóre NGO.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieci Wojny mówił o wieloletnich staraniach o przyznanie im przywilejów kombatanckich a zajmujący się pomocą osobom niepełnosprawnym o tym ile jeszcze jest do zrobienia aby los ich podopiecznych był do zaakceptowania.
Dr Bodnar i towarzyszące osoby  zobowiązali się odpowiedzieć pisemnie na niektóre zgłoszone wnioski.
Sekretarz Powiatu Mirosław Leśny i Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Włodzimierz Szopinski wręczyli gościom pamiątkowe albumy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aktualności
Trampolina